Instytut Maszyn Matematycznych jest instytutem badawczym działającym w dziedzinie informatyki, związanym od początków swego istnienia z budową elektronicznych maszyn cyfrowych i tworzeniem oprogramowania do tych maszyn.

Nazwa Instytutu wywodzi się od używanego w Polsce, w drugiej połowie XX wieku, pojęcia „maszyna matematyczna” określającego urządzenie do przetwarzania danych, wprowadzanych np. na kartach perforowanych. W języku angielskim takie same urządzenia określano słowem „computer” (...a computer is a general purpose device, that can be programmed to carry out a finite set of arithmetic or logical operations...). To właśnie angielskie słowo zostało powszechnie przyjęte jako nazwa elektronicznych programowanych urządzeń do przetwarzania danych cyfrowych i zastapiło narodowe określenia w wielu językach świata, również w polskim.

Instytut Maszyn Matematycznych był w swojej historii główną, a przez długi czas jedyną placówką naukowo-badawczą w kraju, zajmującą się budową i podstawowym oprogramowaniem komputerów oraz problemami ich stosowania w nauce i przemyśle.

Współcześnie Instytut Maszyn Matematycznych prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie szeroko rozumianej informatyki. Od początku lat dziewięćdziesiątych rozwija innowacyjne technologie informatyczne zarówno w zakresie oprogramowania jak i budowy specjalizowanych systemów informatycznych.

Jesteśmy na

Serwis używa cookies                                                                                                                                                                     fot. na górze strony: © cristovao31 - Fotolia.com

Aktualizacja: 13.10.2014 r.

 

13.10.2014 r.

W dniach 30.09-02.10.2014 r. w Centrum Doskonałości EOD NATO w Trenczynie na Słowacji, odbyła się konferencja, połączona z wystawą pt. „NATO EOD DEMONSTRATIONS & TRIALS 2014”. Motywem przewodnim tego spotkania było hasło „New technologies - assistance and limitation of the EOD in post - ISAF era”. Jeden z zaproszonych referatów plenarnych pt. „Training in Military Robotics and EOD Unmanned Systems” wygłosił prof. dr hab. Andrzej Masłowski, a ilustrację dynamiczną video przedstawił dr Janusz Będkowski. (więcej ->)

 

2.10.2014 r.
W dniach 22-23 października 2014 r., w Instytucie Maszyn Matematycznych odbędzie się IV Międzynarodowa Konferencja CommonSign Warsaw 2014, której współorganizatorem jest IMM. Zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w tym wydarzeniu. (-> więcej)

 

Wszystkie aktualności

Copyright IMM 2014   Projekt Grupa Mak 2013