Instytut Maszyn Matematycznych jest instytutem badawczym działającym w dziedzinie informatyki, związanym od początków swego istnienia z budową elektronicznych maszyn cyfrowych i tworzeniem oprogramowania do tych maszyn.

Nazwa Instytutu wywodzi się od używanego w Polsce, w drugiej połowie XX wieku, pojęcia „maszyna matematyczna” określającego urządzenie do przetwarzania danych, wprowadzanych np. na kartach perforowanych. W języku angielskim takie same urządzenia określano słowem „computer” (...a computer is a general purpose device, that can be programmed to carry out a finite set of arithmetic or logical operations...). To właśnie angielskie słowo zostało powszechnie przyjęte jako nazwa elektronicznych programowanych urządzeń do przetwarzania danych cyfrowych i zastapiło narodowe określenia w wielu językach świata, również w polskim.

Instytut Maszyn Matematycznych był w swojej historii główną, a przez długi czas jedyną placówką naukowo-badawczą w kraju, zajmującą się budową i podstawowym oprogramowaniem komputerów oraz problemami ich stosowania w nauce i przemyśle.

Współcześnie Instytut Maszyn Matematycznych prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie szeroko rozumianej informatyki. Od początku lat dziewięćdziesiątych rozwija innowacyjne technologie informatyczne zarówno w zakresie oprogramowania jak i budowy specjalizowanych systemów informatycznych.

Jesteśmy na

Serwis używa cookies                                                                                                                                                                     fot. na górze strony: © cristovao31 - Fotolia.com

Aktualizacja: 21.01.2015 r.

 

21.01.2015 r.

Telexpress Extra, w dniu 20.01.2015 r. pokazał najnowsze dzieło IMM – platformę PLATMAT do wspomagania dzieci niepełnosprawnych wzrokowo w nauczaniu matematyki. Informację tę można zobaczyć na stronie internetowej IMM poswieconej temu tematowi (-> link)  

 

22.12.2014 r.

O pracach IMM w Teleexpresie z dn. 20.12.2014 (-> zobacz)

 

01.12.2014 r.
Dn. 27.11.2014 r. w Audytorium Centralnym Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyła się XI konferencja naukowa Biometria 2014. Konferencja, organizowana od 2000 roku, jest jedynym ogólnopolskim forum poświęconym w całości zagadnieniom biometrycznego rozpoznawania tożsamości. Konferencję zorganizował Instytut Maszyn Matematycznych wspólnie z Politechniką Warszawską. Patronat nad ostatnią edycją objął Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński. (więcej ->)

 

Wszystkie aktualności

Copyright IMM 2015   Projekt Grupa Mak 2013