Instytut Maszyn Matematycznych jest instytutem badawczym działającym w dziedzinie informatyki, związanym od początków swego istnienia z budową elektronicznych maszyn cyfrowych i tworzeniem oprogramowania do tych maszyn.

Nazwa Instytutu wywodzi się od używanego w Polsce, w drugiej połowie XX wieku, pojęcia „maszyna matematyczna” określającego urządzenie do przetwarzania danych, wprowadzanych np. na kartach perforowanych. W języku angielskim takie same urządzenia określano słowem „computer” (...a computer is a general purpose device that can be programmed to carry out a finite set of arithmetic or logical operations...). To właśnie angielskie słowo zostało powszechnie przyjęte jako nazwa elektronicznych programowanych urządzeń do przetwarzania danych cyfrowych i zastapiło narodowe określenia w wielu językach świata, również w polskim.

Instytut Maszyn Matematycznych był w swojej historii główną, a przez długi czas jedyną placówką naukowo-badawczą w kraju, zajmującą się budową i podstawowym oprogramowaniem komputerów oraz problemami ich stosowania w nauce i przemyśle.

Współcześnie Instytut Maszyn Matematycznych prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie szeroko rozumianej informatyki. Od początku lat dziewięćdziesiątych rozwija innowacyjne technologie informatyczne zarówno w zakresie oprogramowania jak i budowy specjalizowanych systemów informatycznych.

Jesteśmy na Facebook

Serwis używa cookies                                                                                                                                                                     fot. na górze strony: © cristovao31 - Fotolia.com

Aktualizacja: 12.05.2015 r.

 

12.05.2015 r.

LINQ 2015

Innowacyjna technologia PlatMat opracowana w IMM została zaprezentowana w dniu 11.05.2015 r. w Brukseli ekspertom biznesowym i finalistom Konkursu Tell US (projekt VII PR) na warsztatach konferencji LINQ 2015. PlatMat 2015 umożliwia komunikację przez Internet na bieżąco na lekcjach lub w czasie korepetycji z matematyki pomiędzy widzącym nauczycielem i niewidomym uczniem posługującym się brajlem.

 

13.04.2015 r.

Telexpress Extra, w dniu 12.04.2015 r. wyemitował felieton o opracowanym w IMM biometrycznym terminalu skanującym układ żył palca. To najnowasza technologia w zakresie biometrycznych urządzeń weryfikacji osoby i kontroli dostępu (-> link)   

 

Wszystkie aktualności

Copyright IMM 2015   Projekt Grupa Mak 2013