Instytut Maszyn Matematycznych jest instytutem badawczym działającym w dziedzinie informatyki, związanym od początków swego istnienia z budową elektronicznych maszyn cyfrowych i tworzeniem oprogramowania do tych maszyn.

Nazwa Instytutu wywodzi się od używanego w Polsce, w drugiej połowie XX wieku, pojęcia „maszyna matematyczna” określającego urządzenie do przetwarzania danych, wprowadzanych np. na kartach perforowanych. W języku angielskim takie same urządzenia określano słowem „computer” (...a computer is a general purpose device, that can be programmed to carry out a finite set of arithmetic or logical operations...). To właśnie angielskie słowo zostało powszechnie przyjęte jako nazwa elektronicznych programowanych urządzeń do przetwarzania danych cyfrowych i zastapiło narodowe określenia w wielu językach świata, również w polskim.

Instytut Maszyn Matematycznych był w swojej historii główną, a przez długi czas jedyną placówką naukowo-badawczą w kraju, zajmującą się budową i podstawowym oprogramowaniem komputerów oraz problemami ich stosowania w nauce i przemyśle.

Współcześnie Instytut Maszyn Matematycznych prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie szeroko rozumianej informatyki. Od początku lat dziewięćdziesiątych rozwija innowacyjne technologie informatyczne zarówno w zakresie oprogramowania jak i budowy specjalizowanych systemów informatycznych.

Jesteśmy na

Serwis używa cookies                                                                                                                                                                     fot. na górze strony: © cristovao31 - Fotolia.com

Aktualizacja: 06.04.2015 r.

 

6.04.2015
Zgłoszona przez Instytut do konkursu TELL US AWARDS platforma PlatMat została zwycięzcą regionalnym. Finał w czerwcu w Paryżu.

 

1.03.2015
Instytutowe Centrum Badawcze Obliczeń Równoległych otrzymało od NVIDIA CORPORATION akcelerator TESLA K40, który umożliwia m.in. analizę bardzo dużych zbiorów danych. IMM wykorzysta ten procesor do rozbudowy istniejącego Data Center o nowy serwer obliczeniowy wspomagający system NVIDIA GRID (obliczenia oraz rendering w chmurze).  

 

Wszystkie aktualności

Copyright IMM 2015   Projekt Grupa Mak 2013