strona powitalna
polska wersja językowa english language version
 

Instytut Maszyn Matematycznych jest instytutem badawczym działającym w dziedzinie informatyki, związanym od początków swego istnienia z budową elektronicznych maszyn cyfrowych i tworzeniem oprogramowania do tych maszyn.

Nazwa Instytutu wywodzi się od używanego w Polsce, w drugiej połowie XX wieku, pojęcia „maszyna matematyczna” określającego urządzenie do przetwarzania danych, wprowadzanych np. na kartach perforowanych. W języku angielskim takie same urządzenia określano słowem „computer” (...a computer is a general purpose device that can be programmed to carry out a finite set of arithmetic or logical operations...). To właśnie angielskie słowo zostało powszechnie przyjęte jako nazwa elektronicznych programowanych urządzeń do przetwarzania danych cyfrowych i zastapiło narodowe określenia w wielu językach świata, również w polskim.

Instytut Maszyn Matematycznych był w swojej historii główną, a przez długi czas jedyną placówką naukowo-badawczą w kraju, zajmującą się budową i podstawowym oprogramowaniem komputerów oraz problemami ich stosowania w nauce i przemyśle.

Współcześnie Instytut Maszyn Matematycznych prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie szeroko rozumianej informatyki. Od początku lat dziewięćdziesiątych rozwija innowacyjne technologie informatyczne zarówno w zakresie oprogramowania jak i budowy specjalizowanych systemów informatycznych.

Jesteśmy na Facebook

Serwis używa cookies                                                                                                                                                                     fot. na górze strony: © cristovao31 - Fotolia.com

 

Aktualizacja: 3.07.2015 r.

 

Wywiad z dyr. IMM Markiem Hołyńskim w I Programie Polskiego Radia„ Porozmawiajmy” z dn. 2.07.2015 r. pt. „Polska jest narażona na ataki hakerow”

 

30.06.2015 r.

30 czerwca br. odbyła się w IMM konferencja naukowa II Digital Money & Currency Forum na której wygłoszono 16 referatów i prezentacji (agenda konferencji ->tutaj). Z ramienia IMM referat pt. Informatyczne aspekty systemu kryptowaluty Bitcoin przedstawil prof. Wojciech Nowakowski. 

 

Wszystkie aktualności

Copyright IMM