Instytut Maszyn Matematycznych jest instytutem badawczym działającym w dziedzinie informatyki, związanym od początków swego istnienia z budową elektronicznych maszyn cyfrowych i tworzeniem oprogramowania do tych maszyn.

Nazwa Instytutu wywodzi się od używanego w Polsce, w drugiej połowie XX wieku, pojęcia „maszyna matematyczna” określającego urządzenie do przetwarzania danych, wprowadzanych np. na kartach perforowanych. W języku angielskim takie same urządzenia określano słowem „computer” (...a computer is a general purpose device, that can be programmed to carry out a finite set of arithmetic or logical operations...). To właśnie angielskie słowo zostało powszechnie przyjęte jako nazwa elektronicznych programowanych urządzeń do przetwarzania danych cyfrowych i zastapiło narodowe określenia w wielu językach świata, również w polskim.

Instytut Maszyn Matematycznych był w swojej historii główną, a przez długi czas jedyną placówką naukowo-badawczą w kraju, zajmującą się budową i podstawowym oprogramowaniem komputerów oraz problemami ich stosowania w nauce i przemyśle.

Współcześnie Instytut Maszyn Matematycznych prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie szeroko rozumianej informatyki. Od początku lat dziewięćdziesiątych rozwija innowacyjne technologie informatyczne zarówno w zakresie oprogramowania jak i budowy specjalizowanych systemów informatycznych.

Jesteśmy na

Serwis używa cookies                                                                                                                                                                     fot. na górze strony: © cristovao31 - Fotolia.com

Aktualizacja: 25.07.2014 r.


18.06.2014 r.

Podczas drugiego dnia krakowskiej Parady Robotów nagrodami Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego zostały wyróżnione kolejne zespoły, które zaprezentowały projekty naziemnych systemów bezzałogowych. Nagrodę zdobył również Instytut Maszyn Matematycznych za projekt bezzałogowca wykorzystujący mobilny system mapowania dostarczający mapy metryczne 3D otoczenia i mogący być wykorzystywany m.in. w misjach poszukiwawczo-ratowniczych.
 

 

20.06.2014 r.
Decyzją XI Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego, który odbył się 14 czerwca 2014 r. w Warszawie, dyrektor IMM Marek Hołyński otrzymał tytuł Członka Honorowego PTI przyznawany osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju informatyki lub Towarzystwa.

 

Wszystkie aktualności

Copyright IMM 2014   Projekt Grupa Mak 2013