strona powitalna
polska wersja językowa english language version
 

Instytut Maszyn Matematycznych jest instytutem badawczym działającym w dziedzinie informatyki, związanym od początków swego istnienia z budową elektronicznych maszyn cyfrowych i tworzeniem oprogramowania do tych maszyn.

Nazwa Instytutu wywodzi się od używanego w Polsce, w drugiej połowie XX wieku, pojęcia „maszyna matematyczna” określającego urządzenie do przetwarzania danych, wprowadzanych np. na kartach perforowanych. W języku angielskim takie same urządzenia określano słowem „computer” (...a computer is a general purpose device that can be programmed to carry out a finite set of arithmetic or logical operations...). To właśnie angielskie słowo zostało powszechnie przyjęte jako nazwa elektronicznych programowanych urządzeń do przetwarzania danych cyfrowych i zastapiło narodowe określenia w wielu językach świata, również w polskim.

Instytut Maszyn Matematycznych był w swojej historii główną, a przez długi czas jedyną placówką naukowo-badawczą w kraju, zajmującą się budową i podstawowym oprogramowaniem komputerów oraz problemami ich stosowania w nauce i przemyśle.

Współcześnie Instytut Maszyn Matematycznych prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie szeroko rozumianej informatyki. Od początku lat dziewięćdziesiątych rozwija innowacyjne technologie informatyczne zarówno w zakresie oprogramowania jak i budowy specjalizowanych systemów informatycznych.

Jesteśmy na Facebook

Serwis używa cookies                                                                                                                                                                     fot. na górze strony: © cristovao31 - Fotolia.com

 

Aktualizacja: 10.11.2015 r.

 

10.11.2015 r.

Zakład Modelowania i Symulacji IMM zgłosił do konkursu ogłoszonego przez Emiraty Arabskie „UAE AI & Robotics Award for Good” jeden z wyników projektu TIRAMISU – grę komputerową dla dzieci o zagrożeniu minami (link).

 

8.11.2015 r.

W wydawanym nieprzerwanie od 1948 roku Magazynie Społecznym „Pochodnia” – czasopiśmie Polskiego Związku Niewidomych z 4 listopada br. ukazał się artykuł o platformie „Platmat” wspierającej edukację matematyczną uczniów z dysfunkcją wzroku, opracowanej w naszym Instytucie (link)  

 

Wszystkie aktualności

Copyright IMM