Instytut Maszyn Matematycznych jest instytutem badawczym działającym w dziedzinie informatyki, związanym od początków swego istnienia z budową elektronicznych maszyn cyfrowych i tworzeniem oprogramowania do tych maszyn.

Nazwa Instytutu wywodzi się od używanego w Polsce, w drugiej połowie XX wieku, pojęcia „maszyna matematyczna” określającego urządzenie do przetwarzania danych, wprowadzanych np. na kartach perforowanych. W języku angielskim takie same urządzenia określano słowem „computer” (...a computer is a general purpose device, that can be programmed to carry out a finite set of arithmetic or logical operations...). To właśnie angielskie słowo zostało powszechnie przyjęte jako nazwa elektronicznych programowanych urządzeń do przetwarzania danych cyfrowych i zastapiło narodowe określenia w wielu językach świata, również w polskim.

Instytut Maszyn Matematycznych był w swojej historii główną, a przez długi czas jedyną placówką naukowo-badawczą w kraju, zajmującą się budową i podstawowym oprogramowaniem komputerów oraz problemami ich stosowania w nauce i przemyśle.

Współcześnie Instytut Maszyn Matematycznych prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie szeroko rozumianej informatyki. Od początku lat dziewięćdziesiątych rozwija innowacyjne technologie informatyczne zarówno w zakresie oprogramowania jak i budowy specjalizowanych systemów informatycznych.

Jesteśmy na

Serwis używa cookies                                                                                                                                                                     fot. na górze strony: © cristovao31 - Fotolia.com

Aktualizacja: 11.04.2014 r.

 

11.04.2014

IMM weźmie aktywny udział w XIV edycji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE) , największej w Europie międzynarodowej konferencji poświęconej elektronicznym usługom zaufania, w tym podpisowi elektronicznemu, PKI oraz elektronicznej identyfikacji. Konferencja odbędzie się w dniach 4-6 czerwca br. pod patronatami honorowymi: Ministra Gospodarki RP wicepremiera Janusza Piechocińskiego, Ministra Sprawiedliwości RP Jacka Biernackiego, Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNICITRAL), Sejmu RP – Komisji Innowacyjności i Nowych Technologii, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. (więcej ->)

 

Wszystkie aktualności

Copyright IMM 2014   Projekt Grupa Mak 2013