Instytut Maszyn Matematycznych jest instytutem badawczym działającym w dziedzinie informatyki, związanym od początków swego istnienia z budową elektronicznych maszyn cyfrowych i tworzeniem oprogramowania do tych maszyn.

Nazwa Instytutu wywodzi się od używanego w Polsce, w drugiej połowie XX wieku, pojęcia „maszyna matematyczna” określającego urządzenie do przetwarzania danych, wprowadzanych np. na kartach perforowanych. W języku angielskim takie same urządzenia określano słowem „computer” (...a computer is a general purpose device, that can be programmed to carry out a finite set of arithmetic or logical operations...). To właśnie angielskie słowo zostało powszechnie przyjęte jako nazwa elektronicznych programowanych urządzeń do przetwarzania danych cyfrowych i zastapiło narodowe określenia w wielu językach świata, również w polskim.

Instytut Maszyn Matematycznych był w swojej historii główną, a przez długi czas jedyną placówką naukowo-badawczą w kraju, zajmującą się budową i podstawowym oprogramowaniem komputerów oraz problemami ich stosowania w nauce i przemyśle.

Współcześnie Instytut Maszyn Matematycznych prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie szeroko rozumianej informatyki. Od początku lat dziewięćdziesiątych rozwija innowacyjne technologie informatyczne zarówno w zakresie oprogramowania jak i budowy specjalizowanych systemów informatycznych.

Jesteśmy na

Serwis używa cookies                                                                                                                                                                     fot. na górze strony: © cristovao31 - Fotolia.com

Aktualizacja: 02.03.2015 r.

 

1.03.2015

Instytutowe Centrum Badawcze Obliczeń Równoległych otrzymało od NVIDIA CORPORATION akcelerator TESLA K40, który umożliwia m.in. analizę bardzo dużych zbiorów danych. IMM wykorzysta ten procesor do rozbudowy istniejącego Data Center o nowy serwer obliczeniowy wspomagający system NVIDIA GRID (obliczenia oraz rendering w chmurze).  

 

11.02.2015 r.
Instytut Maszyn Matematycznych wygrał przetarg na wykonanie interaktywnych, multimedialnych kursów e-learningowych dla Politechniki Poznańskiej pt. „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”.

 

07.02.2015 r.

Instytut Maszyn Matematycznych rozpoczął prace w ramach partnerskiego projektu z Fundacją TRAKT i PTI pn. „WCAG – promocja dobrych praktyk programistycznych” w Programie Obywatele dla Demokracji Instrumentu Norweskiego. W ramach prac zostanie opracowany  pilotażowy system (typu electronic performance support) multimedialnego wsparcia programistów na stanowiskach pracy w zakresie tworzenia dostępnego oprogramowania.

 

 

Wszystkie aktualności

Copyright IMM 2015   Projekt Grupa Mak 2013