strona powitalna
polska wersja językowa english language version
 

 

Instytut Maszyn Matematycznych jest instytutem badawczym działającym w dziedzinie informatyki, związanym od początków swego istnienia z budową elektronicznych maszyn cyfrowych i tworzeniem oprogramowania do tych maszyn.

Nazwa Instytutu wywodzi się od używanego w Polsce, w drugiej połowie XX wieku, pojęcia „maszyna matematyczna” określającego urządzenie do przetwarzania danych, wprowadzanych np. na kartach perforowanych. W języku angielskim takie same urządzenia określano słowem „computer” (...a computer is a general purpose device that can be programmed to carry out a finite set of arithmetic or logical operations...). To właśnie angielskie słowo zostało powszechnie przyjęte jako nazwa elektronicznych programowanych urządzeń do przetwarzania danych cyfrowych i zastapiło narodowe określenia w wielu językach świata, również w polskim.

Instytut Maszyn Matematycznych był w swojej historii główną, a przez długi czas jedyną placówką naukowo-badawczą w kraju, zajmującą się budową i podstawowym oprogramowaniem komputerów oraz problemami ich stosowania w nauce i przemyśle.

Współcześnie Instytut Maszyn Matematycznych prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie szeroko rozumianej informatyki. Od początku lat dziewięćdziesiątych rozwija innowacyjne technologie informatyczne zarówno w zakresie oprogramowania jak i budowy specjalizowanych systemów informatycznych.

 

Jesteśmy na Facebook                                                                                                                                             

Serwis używa cookies                                                                                                                                                                     fot. na górze strony: © cristovao31 - Fotolia.com

06.10.2016 r.

 

06.10.2016 r.
W dniach 26-27 października br. w Instytucie Maszyn Matematycznych odbędzie się, współorganizowana przez IMM, VI Międzynarodowa Konferencja CommonSign Warsaw 2016 – Electronic Signature Interoperability Summit. Tematami konferencji będzie m.in. krajowy węzeł eIDAS, e-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej, ustawa o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej, technologia i zastosowania dynamicznego podpisu biometrycznego, a także zastosowania technologii blockchain w polskich instytucjach publicznych. Konferencji patronują Ministerstwo Cyfryzacji,  Polski Komitet Normalizacyjny, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Izba Gospodarki Elektronicznej. Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy tutaj->

 

Wszystkie aktualności

Copyright IMM