strona powitalna
polska wersja językowa english language version
 

Instytut Maszyn Matematycznych jest instytutem badawczym działającym w dziedzinie informatyki, związanym od początków swego istnienia z budową elektronicznych maszyn cyfrowych i tworzeniem oprogramowania do tych maszyn.

Nazwa Instytutu wywodzi się od używanego w Polsce, w drugiej połowie XX wieku, pojęcia „maszyna matematyczna” określającego urządzenie do przetwarzania danych, wprowadzanych np. na kartach perforowanych. W języku angielskim takie same urządzenia określano słowem „computer” (...a computer is a general purpose device that can be programmed to carry out a finite set of arithmetic or logical operations...). To właśnie angielskie słowo zostało powszechnie przyjęte jako nazwa elektronicznych programowanych urządzeń do przetwarzania danych cyfrowych i zastapiło narodowe określenia w wielu językach świata, również w polskim.

Instytut Maszyn Matematycznych był w swojej historii główną, a przez długi czas jedyną placówką naukowo-badawczą w kraju, zajmującą się budową i podstawowym oprogramowaniem komputerów oraz problemami ich stosowania w nauce i przemyśle.

Współcześnie Instytut Maszyn Matematycznych prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie szeroko rozumianej informatyki. Od początku lat dziewięćdziesiątych rozwija innowacyjne technologie informatyczne zarówno w zakresie oprogramowania jak i budowy specjalizowanych systemów informatycznych.

 

Jesteśmy na Facebook                                                                                                                                             

Serwis używa cookies                                                                                                                                                                     fot. na górze strony: © cristovao31 - Fotolia.com

 

Aktualizacja: 06.05.2016 r.

 

06.05.2016 r.

IW dniach 25-29 kwietnia b.r. pracownicy Instytutu brali udział w 3th International Symposium and Equipment Exhibition Mine Action 2016 w Biogradzie (Chorwacja), gdzie wygłosili 3 referaty.
Na samodzielnym stanowisku ekspozycyjnym Instytutu były prezentowane dwa narzędzia komputerowe opracowane i przetestowane w ramach projektu EU TIRAMISU: przeznaczona dla dzieci gra komputerowa Great Rally on the Back of Electronic Turtles o zagrożeniu minami oraz narzędzie e-learningowe VIMADE do szkolenia i trenowania dowódców zespołów wykonujących prace rozminowujące.

 

Wszystkie aktualności

Copyright IMM