strona powitalna
polska wersja językowa english language version
jesteś tutaj:
»
»

Instytut

 

  

Siedziba Instytutu Maszyn Matematycznych (od ul. Krzywickiego i od strony parkingu). -> historia budynku

Instytut Maszyn Matematycznych jest najstarszą polską placówką naukowo-badawczą w kraju zajmującą się budową i oprogramowaniem komputerów oraz problemami ich stosowania w nauce i przemyśle. Początki Instytutu sięgają roku 1957, kiedy to została powołana samodzielna placówka Polskiej Akademii Nauk - Zakład Aparatów Matematycznych, przekształcony w 1962 roku w Instytut Maszyn Matematycznych.

IMM był w swojej historii (zob. historię Instytutu) główną, a przez długi czas jedyną placówką tworzącą polską informatykę. Tu rozpoczęto produkcję seryjną komputerów ZAM-2, ZAM-41. Tu zostały opracowane i były produkowane ważne konstrukcje, będące znaczącymi osiagnieciami polskiej informatyki: pierwszy polski minikomputer MOMIK 8b, pamięci na cienkich warstwach magnetycznych, minikomputery MERA-300, K-202, MERA-400 oraz MAZOVIE 10161032, systemy MSWP wspomagające projektowanie urządzeń mikroprocesorowych oraz systemy pomiarowe VIRT-PCVIRT-WIN.

Współcześnie Instytut Maszyn Matematycznych prowadzi ważne badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie szeroko rozumianej informatyki. W szczególności rozwijane są innowacyjne technologie informatyczne stosowane w zdalnym kształceniu, zdalnej komunikacji grupowej, w zarządzaniu informacją, w weryfikacji dokumentów i identyfikacji osób, kontroli dostępu oraz prace dotyczące modelowania i symulacji procesów. Prace badawcze i rozwojowe Instytutu dotyczą też urządzeń identyfikacji, m. in. biometrycznych, oraz urządzeń pomiarowych wykorzystujacych technikę laserową.

Instytut Maszyn Matematycznych tworzy oprogramowanie przeznaczone dla administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, internetowe bazy wiedzy dotyczące innowacyjnych technologii, produktów i usług dla przedsiębiorstw. Organizuje też transfer technologii, w tym inkubatory przedsiębiorczości i parki technologiczne. Prowadzi też prace unifikacyjne i normalizacyjne.

 

 

Copyright IMM